Asbestverwijdering wordt in Nederland steeds urgenter

Een tijd geleden viel het regeringsbesluit om per 2028 de verwijdering van asbestdaken in Nederland verplicht te stellen. Aanvankelijk stelde de overheid het verbod in op 2024, maar deze doelstelling kwam niet door de Eerste Kamer. Toch komt 2028 natuurlijk sneller dichtbij dan veel mensen onder ogen willen zien. Omdat de prijzen voor asbestsanering - het complete proces waarbij asbest verwijderd wordt - tegen die tijd flink zullen stijgen, is het aan te raden om als particulier of bedrijfseigenaar tijdig met asbestsanering aan de slag te gaan. Maar waar moet u op letten als u asbest wilt verwijderen of laten verwijderen door een saneringsbedrijf? En welke mogelijkheden zijn er op dit gebied?

Een inventarisatierapport opstellen

Elk saneringsproject waarbij asbest betrokken is, begint met het laten opstellen van een zogenoemd asbestinventarisatierapport door een professioneel en erkend asbestsaneringsbedrijf. Hierbij wordt volgens de hiervoor opgestelde SC-540 richtlijnen een inventarisatie gemaakt om te kijken of er asbest aanwezig is in een bouwconstructie of in objecten, waar de asbest zich bevindt en welke maatregelen wenselijk zijn. Het opstellen van dit soort rapporten kost doorgaans een paar honderd euro, maar is zowel voor particulieren als bedrijven verplicht als er asbest verwijderd moet gaan worden.

Aandachtspunten voor particulieren

Als u als particulier asbest wilt gaan verwijderen, heeft u dus eerst een officieel asbestrapport nodig. Met dit rapport moet je een melding doen bij de gemeente, die dan beslist of de asbest oor uzelf verwijderd mag worden of niet. Meestal, zeker bij een groot dakoppervlak, bent u verplicht hiervoor een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in te schakelen. Wanneer u de asbestsanering wel zelf mag uitvoeren, dient u aan allerlei voorwaarden te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van de juiste kleding, zoals een speciaal pak en stofkap, en aan speciale afvoerzakken en andere regels. Vraag dit na bij uw gemeente. Verder is het raadzaam om als woningeigenaar bij het verwijderen van asbest na te gaan of u ook recht heeft op een gemeentelijke subsidie. Zeker als u bijvoorbeeld kiest voor vernieuwing van de dakconstructie met isolatiemateriaal, kunt u vaak aanspraak maken op een subsidieregeling van de gemeente waart u woonachtig bent.

Aandachtspunten voor asbestverwijdering bij bedrijven

Heeft u een eigen bedrijf, zoals een boerenbedrijf, een fabriek of een kantoorpand met asbest, dan moet u ook enkele dingen in de gaten houden als u de asbest wilt (laten) verwijderen. Omdat het bij bedrijven, zeker bij agrarische ondernemingen, vaak om grote gebouwen gaat, is zelf verwijderen doorgaans niet toegestaan. Begin daarom met het opstellen van een goed inventarisatierapport door een asbestsaneringsbedrijf en kijk of er qua subsidies mogelijkheden zijn voor een tegemoetkoming. Want het asbest verwijderen van grote oppervlaktes kan flink in de papieren gaan lopen en als ondernemer kunt u dat er vaak financieel niet bij hebben.

 

Delen